top of page

נירית טקלה

אפריל 2018

ילידת אתיופיה ב 1985, עלתה לארץ בגיל 6. מתגוררת ויוצרת בצל אביב. בוגרת בית הספר לאמנות רב -תחומית בשנקר.
נירית מציירת ממקום שמבין צבע. במהלך השנים היא חקרה את הצבע והתנסתה בדרכים שונות בהן ניתן לעבוד איתו.
העניין שלה בציור התחיל בבנייה של דמויות באמצעות צבע, והתפתח על ידי יצירת מתח בין צורות פיגורטיביות לצורות מופשטות.
עבודותיה נוגעות בסוגיות העולות מחיי היומיום של "ביתא ישראל" במציאות הישראלית העכשווית כמו גם מתוך הזיכרון והפולקלור של התרבות האתיופית.

שבת אחרי תפילה

שבת אחרי תפילה

אקריליק על קנבס, 150/150 ס"מ, 2017

ללא כותרת 5

ללא כותרת 5

אקריליק על קנבס, 150/120 ס"מ, 2017

ללא כותרת 4

ללא כותרת 4

אקריליק על קנבס, 80/80 ס"מ, 2017

ללא כותרת 3

ללא כותרת 3

אקריליק על קנבס, 120/90 ס"מ, 2017

ללא כותרת 2

ללא כותרת 2

שמן על קנבס, 180/250 ס"מ, 2015

ללא כותרת 1

ללא כותרת 1

שמן על קנבס, 150/150 ס"מ, 2015

האישה והאריה

האישה והאריה

אקריליק על קנבס, 110/100 ס"מ, 2017

במקווה_1

במקווה_1

אקריליק על קנבס, 180/90 ס"מ, 2016

אב ובן

אב ובן

אקריליק על קנבס, 150/150 ס"מ, 2017

צדק ליוסף סלמסה

צדק ליוסף סלמסה

אקריליק על קנבס, 75/55 ס"מ, 2016

bottom of page