ענת וייס- חלומות לבנים -9.jpg

ענת וייס

אפריל 2021

עכבות במסגרת

2020, יציקת זכוכית, ג- 172 ס"מ, ר-11 ס"מ, ע-6 ס"מ צילום: אלעד שריג

קשרים במסגרת

020, יציקת זכוכית, ג- 11 ס"מ, ר-22 ס"מ, ע-6 ס"מ צילום: אלעד שריג

מחשבות

2017, יציקת זכוכית, ג-40 ס"מ, ר-30 ס"מ, ע-4 ס"מ צילום: אלעד שריג

מחשבות

2017, יציקת זכוכית, ג-30 ס"מ, ר-40 ס"מ, ע-4 ס"מ צילום: אלעד שריג

ללא כותרת

2017, יציקת זכוכית, ג- 30 ס"מ, ר-25 ס"מ, ע- 9 ס"מ צילום: יונה שליי

ללא כותרת

2017, יציקת זכוכית, ג-30 ס"מ, ר-30 ס"מ, ע-7 ס"מ צילום: יונה שליי

ללא כותרת

2017, יציקת זכוכית, ג-40 ס"מ, ר-27 ס"מ, ע-6 ס"מ צילום: יונה שליי

ללא כותרת

2017, יציקת זכוכית, ג-32 ס"מ, ר-30 ס"מ, ע- 6 ס"מ צילום: יונה שליי

חלומות לבנים

2018, יציקת זכוכית, ג-23 ס"מ, ר-35 ס"מ, ע- 18 ס"מ, עובי יציקה 2 ס"מ צילום: יונה שליי

סודות

2016, יציקת זכוכית, ג-15 ס"מ, ר-40 ס"מ, ע-60 ס"מ צילום: איה וינד