top of page

לאה טופר

דצמבר 2019

"מזה שנים, בעבודותיי נוצר חיבור רעיוני וויזואלי בין דימויים מעולם החי הצומח והדומם שעניינם גורם הזמן. בסדרת העבודות "שטח הפנים" בהם נחשפים חלקי פנים כמו גם בסדרת העבודות "בקטנה", בהם ציורים קטנים של טבע דומם כמו גם סדרת ציורי הפרחים גדולי הממדים, גורם הזמן הוא צבר של גורמים שאופפים את הפרח, הכלי הסדוק ואת הגוף האנושי בשלבים השונים של קיומו". {לאה טופר}

שטח הפנים 1

2019, שמן על עץ, 15/10 ס"מ

ידיים 3

2019, פחם על נייר 110/75 ס"מ

רות

2018, שמן על בד, 120/130 ס"מ

ללא כותרת

2018, שמן על בד, 25/25 ס"מ

דומם

2018, שמן על בד, 20/20 ס"מ

קמילה

2017, שמן על בד, 150/100 ס"מ

שטח הפנים

2019, שמן על עץ, 10/10 ס"מ

סלקים

2018, שמן על בד, 25/25 ס"מ

bottom of page