אליסיה שחף 

ינואר 2017

blowup

blowup

2016, צילום, 60*40 ס"מ

the library of babel

the library of babel

2012, טכניקה מעורבת, 40*40 ס"מ

sara heroines

sara heroines

2011, צילום, 70*100 ס"מ

tal nirim

tal nirim

2015, צילום, 100*100 ס"מ

perfect seduction

perfect seduction

2015, צילום, 60*50 ס"מ

paulina

paulina

2012, צילום מטופל בארגז אור, 30*30 ס"מ

la maga

la maga

2013, צילום, 60*40 ס"מ

forest

forest

2016, טכניקה מעורבת, 30*40 ס"מ

empty chair

empty chair

2016, צילום, 60*40 ס"מ

Disruptions

Disruptions

2015, צילום, 60*40 ס"מ