top of page

לוסי אלקיויטי

אפריל 2016

מניפה בהשראת שיר של ריקי דסקל

מניפה בהשראת שיר של ריקי דסקל

2014, טכניקה מעורבת, 30/20 ס"מ

מריונטה

מריונטה

2015, טכניקה מעורבת, 100/90 ס"מ בקירוב

ללא כותרת

ללא כותרת

2015, רישום, צילום ועיבוד מחשב, 20/20 ס"מ

ללא כותרת

ללא כותרת

2014, קולאג' ודיו על נייר, מידות משתנות

ללא כותרת

ללא כותרת

2014, טכניקה מעורבת, 20/30 ס"מ

מניפה בהשראת שיר של יעקב רז

מניפה בהשראת שיר של יעקב רז

2014, דיו על נייר ומקלות עץ, 50/40 ס"מ

ללא כותרת

ללא כותרת

2014, דיו על בד, 200/210 ס"מ

מריונטה

מריונטה

2013, טכניקה מעורבת, 145 ס"מ

ללא כותרת

ללא כותרת

2011, דיו וקולאג' על נייר, 21/29 ס"מ

מריונטה

מריונטה

2013, טכניקה מעורבת, גובה 120 ס"מ

bottom of page