top of page

ורדה ברגר

יוני 2018

סימבה

סימבה

2010,טכניקה מעורבת על נייר70/100

בראשית פרק ב,פסוק ה,"והייתם כאלהים י

בראשית פרק ב,פסוק ה,"והייתם כאלהים י

2017, טכניקה מעורבת על נייר70/100

קורבן

קורבן

2010, טכניקה מעורבת על נייר 70x50

אייל

אייל

2011, טכניקה מעורבת על נייר70/100

חולות סמר

חולות סמר

2015, טכניקה מעורבת על נייר70/100

נוצה אדומה

נוצה אדומה

2016, טכניקה מעורבת על נייר70/100

והוא ימשל בך

והוא ימשל בך

2017, טכניקה מעורבת על נייר70/100

שקיעה באגמון החולה

שקיעה באגמון החולה

2015, טכניקה מעורבת על קנבס 145/75

בראשית פרק ב,ו, גן העדן

בראשית פרק ב,ו, גן העדן

2016, טכניקה מעורבת על קנבס 70/100

אפריקה הצילו

אפריקה הצילו

2015,טכניקה מעורבת על נייר70/100

חסידות בית שאן

חסידות בית שאן

2010, טכניקה מעורבת על נייר70/100

bottom of page