השילוש הקדוש.jpg

דליה זרחיה

מרץ 2021

תלמידה

2016, טכניקה מעורבת, 60/38/36 ס"מ

פיריון

2004, טכניקה מעורבת, 94/36/36 ס"מ

מונוגרמה

2017, טכניקה מעורבת, 65/10/7 ס"מ

ללא כותרת 2

2019, טכניקה מעורבת, 60/60/18 ס"מ

ללא כותרת 3

2017, טכניקה מעורבת, 150/80 ס"מ

מטת כלולות

2003, טכניקה מעורבת, 75/70/180 ס"מ

חדר עבודה

2018, טכניקה מעורבת, 40/40 ס"מ

השילוש הקדוש

2017, טכניקה מעורבת, 15/23 ס"מ

eva

2016, טכניקה מעורבת, 60/45 ס"מ

ללא כותרת 1

2019, טכניקה מעורבת, 120/60/18 ס"מ