top of page

ורדה כרמלי

אוקטובר 2016

"דז'ה  וו  -   D?j? Vu"
סדרת צילומי הנשים 'דז'ה וו' הינה פן נוסף של הפרויקט 'אני רואה זיכרון' שצולם בגרמניה, פולין וצ'כיה בין השנים 2004 – 2014.
גוף העבודות צולם במהלך שהותי בברלין ויצר תהליך של "היזכרות" ומתוך כך התייחסות לזיכרון הנשי במעגל בין העבר, ההווה והעתיד, מתוך רצון להשמיע קול, להזכיר ולהעלות על נס את הנוכחות, הגבורה והאחריות האישית והקולקטיבית של נשים אלמוניות.
הנשים בצילומים מבטאות כאב, כמיהה, פרידה, ייאוש וגם כוח ויופי המלווה בתחושה של דז'ה וו המאפשרת לצופה לספר את הסיפור האישי מתוך מטען הזיכרון הקולקטיבי.

דז'ה-וו 1

דז'ה-וו 1

2012, צילום, 50/50 ס"מ

דז'ה-וו 2

דז'ה-וו 2

2006, צילום, 50/40 ס"מ

דז'ה-וו 3

דז'ה-וו 3

2012, צילום, 50/50 ס"מ

דז'ה-וו 4

דז'ה-וו 4

2007, צילום, 50/50 ס"מ

דז'ה-וו 5

דז'ה-וו 5

2012, צילום, 50/40 ס"מ

דז'ה-וו 6

דז'ה-וו 6

2012, צילום, 50/30 ס"מ

דז'ה-וו 7

דז'ה-וו 7

2010, צילום, 50/40 ס"מ

דז'ה-וו 8

דז'ה-וו 8

2012, צילום, 50/50 ס"מ

דז'ה-וו 9

דז'ה-וו 9

2010, צילום, 50/40 ס"מ

דז'ה-וו 10

דז'ה-וו 10

2012, צילום, 90X60 ס"מ

bottom of page