top of page

אביבה אבן זהר

אוקטובר 2023


שתיקתן של הוגות ופמיניסטיות בעולם, שתיקתן של ארגוני נשים למען נשים אשר לא משמיעות קול לאירועי הזוועות כלפי נשים שהתרחשו ב-7/10/2023


שתיקה // צילום וכיתוב

 
bottom of page