top of page

אילן מויאל

זעקות של תינוקות // 13.10.23


ובלילה הנורא ההוא,

חנקתי את הדמעות

ולחשתי באוזנו של בני התינוק

שיר ערש כי לא הצלחתי לזעוק

"סלח לי בני בכורי, על שהבאתיך

לעולם כה נורא. סליחה אהובי

על שהאדם לא גבר על יצרו האכזרי".


לאחר שנרדם, יצאתי לחצר

ושמעתי אותם,

את כל ה-40 במספר

זועקים כאב שאינו נגמר.


זעקות של תינוקות

 

עצבות תורה // 19.10.23


ובבוקר הנורא ההוא,

לבי נחצה לשניים

הזוועות וחילול החיים

הרעידו את ירושלים

ואת כל העולם

הדהוד השבר המקראי של לוחות הקודש

חוזר ומתנפץ מול ישראל ארצנו

הנה כי כן אפילו הדברות

מזילות דמעה

כתגובה לכישלון תודעתנו


עצבות תורה

Comments


bottom of page