top of page

איריס עצמון-הרדי

"כלניות עוד תפרחנה" / Anemones will bloom again

"כלניות עוד תפרחנה

למרות הבגידה, ההפקרה, ההתעמרות

של ממשלת ישראל ה-37 באזרחיה.

בגללכם: אזרחים הפכו לפליטים שקופים בארצם!

אך תקומת הדרום בוא תבוא

ותרקום אור, עור וגידים"


כלניות עוד תפרחנה // הדפסת צילום מהפייסבוק עם כלב עוקץ על יריעת פלסטיק (צלם לא ידוע), רקמה ותפירה ידנית, פיסות בד עם הדפס כלניות.Comentários


bottom of page