top of page

דליה חי אקו

נובמבר 2023


כך פועמים החיים/ שניקה שקד

לא תמיד יש לנו אור לחלק,

לא תמיד הידיים שלנו מלאות,

זה בסדר

גם הירח המלא מתרוקן

גם הים נסוג לאחור,

גם הפרחים קומלים

גם השמש שוקעת,

ככה פועמים החיים

התכווצות והתרחבות,

אך תמיד היי יודעת,

כפי שהירח לא מתאכזב מהתרוקנותו

כי יודע הוא שטבעו להתמלא,

והים לא נבהל משפלו

כי יודע הוא שטבעו לנוע קדימה,

והפרחים אינם חוששים מגסיסתם

כי יודעים הם שטבעם לפרוח,

והשמש לעולם אינה עצובה משקיעתה

כי יודעת היא שטבעה לקום לזרוח,

אז גם אם ידייך ריקות כעת

ואין לך אור לחלק,

דעי גם את

שטבעך

לחזור

ולשמוח.


כך פועמים החיים // גרפיט על נייר // 20x30 ס״מ

 

רישום גרפיט על נייר // 30x20 ס״מ


Comments


bottom of page