top of page

מיכל שרייבר

זמן שחור //  וידאו פרפורמנס, דקה אחת, דצמבר 2023זוהי שעה שחורה, אני אומרת לעצמי,

זמן להתאבל על כל הנורא,

ומחליטה לזקק ולשתף, דקה מתוך פעולה שביצעתי לפני שנתיים.


זו לא פעולה של תקווה.

זה לשהות ולשתות בתוך השחור.

זה גורם לי חרדה.

אני לא יודעת למה זה חשוב לי.

אבל אני מוכרחה.bottom of page