top of page

שרון שחר

נובמבר 2023


בשבת האיומה ה- 7.10.23 נרצחו ונטבחו רבים וביניהם משפחות שלמות.

"משפחה שנמחקה", צירוף מילים בלתי מתקבל על הדעת.

איך מוחקים משפחה? עם נשק, אש ורוע חסר גבולות שמחסל את זכרם.


מיתוס הולדת הציור מקושר למוות כפעולה מסמנת המנציחה את זכרו של המת האהוב לפני צאתו למלחמה. הנצחת המוות היא אימננטית לאמנות והאפקט האסתטי שלה נמצא במעבר בין מוות ממשי למוות סמבולי. בניסיון שלי לסמן "מות" השתמשתי בטכניקה של כיסוי ומחיקה והשארת עקבה המתייחס לשטח ההפקר המצוי בין קיומו של הגוף בזיכרון לבין היעדרו הפיזי.


מבוסס על צילום של מש' קדם סימן טוב, השם יקום דמה.


משפחה שנמחקה // גרפיט על נייר // 25x35 ס"מ

Comments


bottom of page