top of page

תלמה נבו

שתקתי. פחדתי שאם אפתח את הפה, אצרח


אוקטובר-נובמבר 2023שתקתי. פחדתי שאם אפתח את הפה, אצרח. // אקריליק ושמן על שעוונית // 116X110


 


שתקתי. פחדתי שאם אפתח את הפה, אצרח. // אקריליק וגרפיט על שעוונית // 100X67

 


שתקתי. פחדתי שאם אפתח את הפה, אצרח. // אקריליק על שעוונית // 125X180


bottom of page