מרכז ופריפריה באמנויות - קול קורא לכנס 'מותר' באוניברסיטת תל אביב


מותר–כתב העת של הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץMOTAR– THE JOURNAL OF THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS

‏25 באוקטובר, 2016

כנס מותר בנושא: "מרכז ופריפריה באמנויות"

7-6 בפברואר 2017, ט"ו-ט"ז בשבט תשע"ו

שלום רב,

היחסים בין 'מרכז' ו'פריפריה' על היבטיהם השונים – חברתיים, כלכליים, פוליטיים, וכן תרבותיים ואמנותיים – נמצאים בשנים האחרונות במרכז השיח הציבורי במקומות רבים, ובישראל באופן חריף מאוד. גם המחקר, בדיסציפלינות שונות, ובהן סוציולוגיה, מדע המדינה וחקר התרבות, עסק רבות בשאלת מהותם ואופני תפקודם של 'מרכז' ו'פריפריה'. זאת נעשה בין אם תוך הדגשת מרכיבים פונקציונליים בהגדרת הפריפריה (למשל, ריחוק ממרכז גיאוגרפי), ובין אם תוך הדגשת מושג 'המרכז' ככזה המאופיין בניסיון לשליטה ולביסוס הגמוניה פוליטית, כלכלית, אידיאולוגית ותרבותית, תוך הכתבתה לקבוצות מוחלשות (פריפריה חברתית). קבוצות אלו מצדן תוארו כיכולות לנסות לאתגר ולערער את מערכת הכוח ההגמונית.

בשדה התרבות והיצירה האמנותית צוינה יכולתו של 'מרכז' גיאוגרפי, פוליטי וכלכלי, לכונן תרבות הגמונית מונופוליסטית אשר היחסים בינה לבין תרבויות אלטרנטיביות מורכבים וכוללים מרכיבים של השתלבות לעומת התנגדות ועוד. בנוסף, בתקופות שונות וביחס למרכזי יצירה שונים צוינו היחסים בין מרכז ופריפריה כמודל אפשרי לבחינת התפשטותן של מסורות אמנותיות – לדוגמא, התפשטותה של האדריכלות הגותית מאזור האיל-דה-פראנס לאזורים שונים באירופה במאה ה-12 וה-13, או תפקידן של ערים כמו פריז או ניו-יורק ביחס לאמנות המודרנית.

כנס מותר ה-26 יבקש לבחון את מושגי ה'מרכז' וה'פריפריה' - בין אם מדובר במרכז ופריפריה גיאוגרפיים, ובין אם מרכז ופריפריה תרבותיים – ולדון באופני תפקודם, תפישותיהם, והיחסים ביניהם – ככול שאלו באים לידי ביטוי והינם חלק מהליכי היצירה האמנותית במקומות שונים, בתקופות שונות ובדיסיפלינות השונות ובהן תיאטרון ומחול, קולנוע, תולדות האמנות,

קרית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב 69978, טל' 6405400, פקס: 6406371

דואר אלקטרוני arts4u@tauex.tau.ac.il

, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, TEL. 9723-6405400, FAX. 972-3-6406371

מותר–כתב העת של הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץMOTAR– THE JOURNAL OF THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS

אדריכלות, ומוזיקולוגיה.

בין השאר יעסוק הכנס בנושאים הבאים:

מרכז ופריפריה כמודל להבנת תופעות ותהליכים אמנותיים – בתקופות השונות

מרכז ופריפריה במסורת המערבית – בחינה היסטורית

מרכז ופריפריה בעידן הרשת החברתית – האם מושגים אלו עדיין רלוונטיים?

מרכז ופריפריה באדריכלות ובתכנון הערים

פריפריה ופרינג': שוליים גיאוגרפיים-חברתיים ואלטרנטיבות אמנותיות

מרכז ופריפריה באמנויות (אמנות חזותית, קולנוע, תיאטרון, מוסיקה)

מרכז ופריפריה באמנויות – בחינה מגדרית

מרכז ופריפריה גיאוגרפית / מרכז ופריפריה חברתית – מה ביניהם

מרכז ופריפריה בעולם גלובלי ובשוק אמנות גלובלי.

מרכז ופריפריה בתרבויות המזרח ואסיה

ייצוגי הפריפריה באמנויות (תיאטרון, קולנוע, אמנות חזותית, מוזיקה)

מרכז ופריפריה באמנויות בישראל – קווי אפיון וייחוד

הנכם מוזמנים להגיש למערכת מותר הצעה להרצאה בת 20 דקות.

נא שלחו נושא ותמצית קצרה (300-200 מילים) עד לתאריך 10.12.2016 ליחידה להשתלמויות ופרויקטים , הפקולטה לאמנויות, באחת מהדרכים הבאות:

דוא"ל:arts4u@tauex.tau.ac.il.

פקס: 03-6406371.

דואר: היחידה להשתלמויות ופרויקטים, הפקולטה לאמנויות, בניין מקסיקו חדר 205 ב', אוניברסיטת ת"א 69978.

אנא הקפידו לצרף את כל פרטי הקשר עמכם (דוא"ל, טלפון וכתובת), וקורות חיים קצרים.

קרית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב 69978, טל' 6405400, פקס: 6406371

דואר אלקטרוני arts4u@tauex.tau.ac.il

, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, TEL. 9723-6405400, FAX. 972-3-6406371

מותר–כתב העת של הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץMOTAR– THE JOURNAL OF THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS

ב ב ר כ ה ,

מערכת "מותר"


1 צפיות0 תגובות
  • Facebook - Grey Circle

 © העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל