קול קורא להשתתפות בתערוכה לרגל יום האישה 2019 שתתקיים בראשון לציון


נושא התערוכה: ״יוצרות מציאות״ – תושבות ראשון לציון מראשית היישוב היהודי ועד מחצית המאה העשרים.

במסגרת התערוכה יוצגו עבודות העוסקות בייצוג אמנותי (ציור, רשום, פיסול )של נשים, תושבות העיר ראשון לציון, אשר לקחו חלק בהתיישבות, בחקלאות, בתעשייה, בחינוך ובפעילות התנדבותית. כל אמנית ואמן יבחרו דמות אחת מתוך הרשימה המצורפת בנספח א, וייצרו בהשראתה עבודת אמנות. מדובר במיזם אמנותי לרגל יום האישה, המתכתב עם סוגיות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות המתקשרות לזהות וזיכרון של נשים במרחב המקומי.

להעמקת עבודת התחקיר אודות האישה שנבחרה, ניתן ליצור קשר עם מוזיאון העיר ראשון לציון, עם מרכז התרבות בית לעברית ראשון לציון או לפנות לצאצאי הנשים לשם השלמת אינפורמציה ו/או קבלת תצלומים.

התערוכה תוצג בשני אתרים: תערוכת חוצות ב ׳גלריה פתוחה לאמנות וסביבה׳ בפארק שקמה ובחלל תצוגה נוסף בעיר

תאריכים: ׳גלריה פתוחה לאמנות וסביבה׳ בפארק שקמה - חודש מרץ 2019 עד יולי 2019

חלל תצוגה בעיר – חודש יוני

מדיום:

תערוכת חוצות – תצלום העבודות מודפס על בד (שמשונית) כל עבודה לחוד! בשילוב טקסט אוצרותי

חלל תצוגה בעיר– ציור, צילום, פיסול, וידאו-ארט

הגשת מועמדות (כולל רעיון וסקיצה): עד ה- 1.8.2018

יש לציין שם, כתובת, מס׳ טלפון, אימייל, שם העבודה, טכניקה, מידות משוערות (גובה/רוחב).

כתובת המייל לברורים ולהגשה להגשה :

dvoramorag@gmail.com

תשובות על העבודות הנבחרות יינתנו במהלך חודש ספטמבר

ועדת האוצרות:

דבורה מורג, ענת יצחקי וענת מנדיל

___________________

אפי גן, מנהלת תחום אמנות ואוצרת, אגף אמנות כותרים ומרשת, החברה העירונית ראשון לציון.

איריס כגן, יועצת ראש העיר למעמד האישה.

נספח 1 – רשימת הנשים המוצעת:

ניתן לקבל אינפורמציה נוספת במוזיאון העיר ראשון לציון.

8 הנשים הבולטות בראשון לציון הרשימה באדיבות מוזיאון ראשון לציון http://www.rishonlezion.muni.il/odot/Pages/women_in_rishon.aspx

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=8985

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1234

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=8984

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1575

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1039

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=17047

אין פרטיםhttp://www.gen-mus.co.il/person/?id=18879

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1197

ניתן לפנות לצאצאי המשפחהhttp://www.gen-mus.co.il/person/?id=17033

אין פרטיםhttp://www.gen-mus.co.il/person/?id=13379

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14768

אין פרטים http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1692

מיילדות http://www.gen-mus.co.il/group/?id=27

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=795

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14968

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1020

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=4683

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1415

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1526

http://www.gen-mus.co.il/group/?id=27

מורות וגננות

http://www.gen-mus.co.il/group/?id=11

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1963

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=12261

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=2922

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=646

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=9443

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=23397

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=2522

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=19311

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=13154

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=3195

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1028

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=38365

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1071

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=2213

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1844

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=25998

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1353

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=13155

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=2317

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=667

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=2168

עולי תימן

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=6395

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=6948

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1242

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1248

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=15209

עולי גרמניה

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=1509

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=5133

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=19155

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14660

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14701

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14714

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14722

אמנית ידועהhttp://www.gen-mus.co.il/person/?id=14731

אמנית מרתקתhttp://www.gen-mus.co.il/person/?id=14732

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=19277

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14873

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=4980

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14848

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=14809

הקימה את מוזיאון ראשון לציון

http://www.gen-mus.co.il/person/?id=3323


27 צפיות