חופשת מולדת | דורית קלנר בסיפור חדש


הן מהלכות בתוכנו שקופות. מטפלות באמא שלנו. דורית קלנר מתבוננת בהן מקרוב, קרוב מאד

סיפורה החדש של דורית קלנר מביא מבט של אשה באשה, אמפתי ועמוק, על מהגרת עבודה

לקריאה: חופשת מולדת

#אמנותנשים