top of page

אמירה ז׳אן

ספטמבר 2017

אני צלמת, גרה בירכא כפר דרוזי בגליל מערבי.

אני מרבה לעסוק בנושאים הקשורים לזהות חברתית תרבותית ולסוגיה הנשית בחברה בה אני חיה.

הצילומים שלי מבוימים, חלקם מכילים סמלים מובהקים שבאמצעותם אני מבטאת את אמירתי הברורה.

ללא כותרת 1

ללא כותרת 1

צילום, 50/70 ס"מ, 2012

ללא כותרת 3

ללא כותרת 3

צילום, 100/75, 2012

ללא כותרת 2

ללא כותרת 2

צילום,100/70, 2012

ללא כותרת 4

ללא כותרת 4

צילום, 90/50, 2012

ללא כותרת 5

ללא כותרת 5

צילום, 80/60, 2012

ללא כותרת 6

ללא כותרת 6

צילום, 75/50, 2016

ללא כותרת 7

ללא כותרת 7

צילום, 100/66, 2016

ללא כותרת 8

ללא כותרת 8

צילום, 100/100, 2016

ללא כותרת 9

ללא כותרת 9

צילום, 90/60, 2016

ללא כותרת

ללא כותרת

צילום, 50/70 ס"מ, 2012

bottom of page