top of page

רשימת תיקי אמניות בארכיון לתיעוד ולחקר האמנות בישראל ע"ש משה ציפר, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב

זו רשימת תיקי אמניות המצויים בארכיון לתיעוד ולחקר האמנות בישראל ע״ש משה ציפר, בפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב. הארכיון מכיל תיקי אמניות ואמנים ישראלים רבים, ובהם ניתן למצוא את קורות חייהם, קטלוגים, עבודות מחקר ואינפורמציה נוספת שרלוונטית למחקר על האמן או האמנית הספציפית. בחרנו מתוך רשימת התיקים הכללית רק את תיקי אמניות, כדי להקל על החוקרים והחוקרות שמחפשות חומרים אודותיהן, ולהפנות אותם לארכיון. יש לציין שגם במוזיאון ישראל ובמוזיאון תל אביב קיימים ארכיונים עם תיקי אמן, אך כי אלה שבארכיון ע״ש משה ציפר עשירים יותר ומכילים גם עבודות מחקר.

ג

א

אבישר, יונה

אברג'יל, אתי

אברהמי, אורה

אדר בכר, אורית

אורי, אביבה

אורלוף, חנה

אליאסף, סמדר

אלימה (ריטה)

אלמוג, דיתי

אמיר, בטין

אנגלרד, יהודית

אפרים מרכוס, קטה

אשל-גרשוני, ביאנקה

ב

בלום, אביבה

בלס ברנס, אביבית

בן דוד אטלס, חדוה

בן ז'נו, חניתה

בן-רון, איה

בן שלום, שולמית

ברגנר, אודרי

ברגר ג'ניה

ברזניאק (זבלודובסקי), ניצה בר-לב, ג’ניפר

ברלין, מרים

ברנר, צפורה

ברסט, דגנית

ברתנא, יעל

בת-יוסף, מרים

גולן, נחמה

גור-לביא (קרני), נורית

גטר, תמר

גרץ-רן, חיה

ד

דוברובסקי, תמר

דוד, נורית

דומיני, דרורה

דיין, חנה

ח

ז

ו

ה

חבר, איריס

הדויג, גרוסמן

הורביץ, רינה

היימן, שושנה

היימן, מיכל

הקר-אוריון, דליה

הר-אבן, יהודית

וינפלד, יוכבד

זבצקי, לידיה זורבוב, נטליה זיסלמן, מינה

ל

כ

י

ט

טאובר, בלנקה טברסקי, חנה

טיכו, אנה

טל, שולמית

יוכט, אסתר

יניב, קליר

יעקובי, רות דורית

ירדן, נורית

יתום, ורדה

כבסה, מרים

כהן, מירית

כהן כספי, מירית כהן לוי, מאיה

לאלו (שטרייט), חגית לוי, חנה

לוי, פמלה

לוין, יהודית

לוין, מרילו

לויסון, שושנה

לין, הילה לולו

לישנסקי, בתיה

לנדאו, סיגלית

ע

ס

נ

מ

מאור, (דגני) הדר מאיר, יהודית מאירי, לאה מג'רו-מינץ,

לאה מדלי, אן

מורג, דבורה

מחותן, חוה

מרקסון, הלנה

נאמן, מיכל

נטרא, סוניה

נייגר-פליישמן, מרים

ניקל, לאה

ניר פלנגן, יעל

נשרי, מירי

נתן, אפרת

סביר, נירה סילארד, קליר סמילנסקי, נעמי סספורטס, יהודית

עוגן, גדולה

ר

ק

צ

פ

פוליאקין, שרון

פורן, לילי
פינקלשטיין, שושנה

פלדמן, דורית

פסטרנק, אנה

פרג, נירה

פרידמן, צילה

פרימור, סיגל

פרסטר (קנולר), רעות

פרץ-ארד, אסתר

צדרבוים, נורית צימבליסטה, עופרה צרפתי (שטרנשוס), רות

צ'רקסקי, זויה

קוץ, יהודית

קליגמן קליגר, שרה

קלפיש, ליליאן

קפלן (לבונטין דושניצקי), נתה

רבינוביץ, אסנת

רבן, תמר

רובינס, דורותי

רובנר המר, מיכל

ריקמן, תמרה

רקנטי, דינה

ת

ש

שין בן-אלון, מרב שביט בנטואיץ, רחל

שחל, חגית

שיר, חנה

שיש, חן

שלוס, רות

שמיע עפר, נטי

שמש, מאירה

שמשי, ציונה

שנהב, דינה

שפיר, בל

שרון, מרים

שרמן,  אהובה

תג'ר, ציונה

bottom of page