top of page

כנס נשים ומגדר באמנויות בישראל פברואר 2017

העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל, החוג לתולדות האמנות, הקרן לחקר אמנות ישראלית TIAF, ובית ציפר - הארכיון לתיעוד ולחקר האמנות בישראל, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל אביב

הרצאות הכנס לפי סדר אלפבתי

ליאור אלפנט: נשים בקולנוע העלילתי בישראל – תמונת מצב עדכנית של התנגדות

דליה בכר: דימויי יופי נשי ביצירתה של מאירה שמש: משמעותם בהקשר אישי, מקומי ואוניברסלי

שרה בנינגה, ההיפוך המגדרי של האוטיום בעבודתה של אלי חורש

לאה גילולה: תרומתה של בתיה לנצט לתרבות העברית - ביוגרפיה אמנותית

מירה זכאי: מאבקו של הקול הנשי במוזיקה הישראלית

סמדר זמיר: על כסא הבמאי יושבת אישה

נירה טסלר: הצטלבויות של מגדר והגירה בעבודותיה של ד"ר דליה בכר

רות מרקוס, חוה ראוכר: הגירה כמצב נפשי וקיומי

יעל (ילי) נתיב: "חתימת גוף" ו"שחזור פעולה" באמנות הגוף הארכיונית של דורית פלדמן

נאוה סביליה שדה: הבקכות - מאפיינים דיוניסיים באמנות נשים עכשווית בישראל

ולריה סייגלשיפר:  מצלמות את מה שלא ניתן לומר - מיניות בסרטיהן של בימאיות קולנוע דתיות בישראל

רוני צורף: על התפיסה המגדרית-דתית בעבודה שמיכת הטלאים שלי של חגית מולגן

גילית קרול: מופעי אי-פוריות בתאטרון הישראלי

סמדר שפי: הדרה כפולה - על העדרה של גרטה וולף-קרקואר מתולדות האמנות הישראלית והאוסטרית

הדרה שפלן קצב ומלי דה קאלו: תיאטרון האימהות

bottom of page