top of page

נשים ומגדר באמנות ישראלית

רשימת מקורות על פי סדר אלפבתי

 

א

אבו-רביע-קוידר, סראב, "נשים ערביות-בדואיות רוקמות את העבר ואת העתיד: מבט לעבר שלושה דורות," טרמינל: כתב-עת לאמנות המאה ה-21, מס' 54 (מרץ 2015), עמ' 29-28.

אורגד, לאה (אוצרת), דמות האשה באמנות הישראלית, תל-אביב: אמנות לעם, המדור לאמנות פלסטית, תשמ"ב.

ב

 

באומל, תידור יהודית, "הנצחת נשים באנדרטות לזכר השואה במדינת ישראל", בשביל הזיכרון, 12 (מרץ 1996), עמ' 13-9.

 

בולמן, שטפן, נשים קוראות בציור ובצילום, אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, 2009.

 

בן צבי, טל, פלסטינ(ה): אמנות נשים מפלסטין, תל אביב: עמי שטייניץ אמנות עכשווית, 1998.

 

בן צבי, טל, דיוקן עצמי, אמנות נשים פלסטיניות, תל־אביב: אנדלוס, 2001.

 

בן צבי, טל, "איפה מסתתרת הגדולה האמיתית", המדרשה, מס' 10 (2007), עמ' 75-71.

 

ברבש, בני (ואחרים), "תמונת העולם הגברי: רב שיח על דמות החייל באמנות הישראלית 1948-1991", סטודיו, מס' 27 (1991), עמ' 13-12.

 

בר-מאיר, איילת, "חלום בחצר הבית: טיול בין חצרות של נשים יוצרות בגליל המערבי", מטיילים בישראל, מס' 18 (2005), עמ' 28-26.

ג

 

גבעון, שמואל, "שש צלמיות של נשים מתקופת הברונזה המאוחרת מתל חרסים", באר-שבע, מס' 15 (2002), עמ' 37-24.

 

גולן, שרי, "מטא נוכחות: פמיניזם ומגדר באמנות הישראלית – שני מבחן אוצרותיים", המדרשה, מס' 10 (2007), עמ' 175-155.

 

גורדון, אילה (אוצרת), הבה נרקום, קטלוג תערוכה, ירושלים: מוזיאון ישראל, 1983. 

 

גורן, אורנה ודליה ברקי (אוצרות), יש חפץ בו: אמנות עממית עכשווית של נשים בדואיות בנגב, קטלוג תערוכה, באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לאמנויות, גלריית טרומפלדור – מרכז אמנות, 2015.

 

גילעת, יעל, 2005: '"היכן תכשיטייך רומיה' – תכשיטי בת תימן בירושלים בעקבות 'היושבת בגנים' של ח. הזז", מותר, מס' 13 (2005), עמ' 49-43.

 

גילעת, יעל , "'איפה הייתן ומה עשיתן?': השיח המגדרי באמנות בראשית שנות התשעים ומקומו בביקורת האמנות בעיתון הארץ", ישראל, 10 (2006), עמ' 225-199. 

 

גילעת, יעל, "חוט הסוררת: דרכה של הרקמה לליבה של האמנות העכשווית", מותר, מס' 14 (2008), עמ' 41-31.

 

גילעת, יעל, "אימהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות בשיח השכול וההנצחה", ישראל, מס' 18 (2011), עמ' 269-237.

 

גילעת, יעל, "מהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות בשיח השכול וההנצחה," ישראל, מס' 19-18 (2011), עמ' 267-237.

 

גילעת יעל, "רוקמות אומה": ארגוני נשים כפטרון האומנות העממית הרשמית," בתוך: נשים יוצרות בישראל, 1970-1920, מרקוס, רות, (עורכת), תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008, עמ' 224-181.  

 

‫גילעת, יעל, "מגדר, ריטואל ווידאו-ארט", בתוך: מעבר להלכה: מסורתיות, חילוניות ותרבות העידן החדש בישראל, ידגר, יעקב, כ"ץ, יעקב ושלום רצבי (עורכים), קריית שדה בוקר: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2014, עמ' 611-580. 

 

גינתון, אלן (אוצרת), הנוכחות הנשית – אמניות ישראליות בשנות השבעים והשמונים, קטלוג תערוכה, תל־אביב: מוזיאון תל־אביב לאמנות, 1990.

 

גינתון, אלן, "אמניות ישראליות בשנות השבעים והשמונים", במוזיאון, מס' 7 (מרץ 1994), עמ' 17-16.

 

גל-עזר, מירי, "פסלות וזכרון בשדה האמנות בישראל", פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך, מס' 49 (2010), עמ' 18-16.

 

גרוס, נעה, "ייצוג נשי בווידיאו-ארט ישראלי", המדרשה, מס' 10 (2007), עמ' 178-177.

 

גרוסמן, אריאל, " יופי של צבא: החיילות בצה"ל וביטוין באומנות", מאזניים ירחון לספרות, מס' 175 (אוקטובר 2006), עמ' 89-85.

גרינפלד, עדי (אוצרת), נשים: מבט נוסף בעבודתו של א.מ ליליין, קטלוג תערוכה, תל-אביב: הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר, 2008.

 

גרשט, רבקה, "שאיפת ההידמות – אישה לאישה ואישה לאלה: הצצה אל הפיסול הרומי שנתגלה בארץ-ישראל", מותר, מס' 4 (2006), עמ' 26-21.  

ד

‫דב, מיכאלה (אוצרת), מאנה כץ - דמות האשה, קטלוג תערוכה, חיפה: מוזיאון מאנה כץ, 1989.

 

דונר, בתיה (אוצרת), משכית – מארג מקומי, קטלוג תערוכה, תל־אביב: מוזיאון ארץ־ישראל, 2003.

 

דירקטור, רותי, "שיח נשים", עתון 77: לספרות ולתרבות, מס' 342-341 (2009), עמ' 111-98.

 

דפני, נירה "האמנית ובני ביתה: אמניות ישראליות במחצית הראשונה של המאה ה-20", עבודה לתואר שני, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 2011.

 

דקל, טל, "מי מפחד מעירום גברי", קטלוג תערוכת יחיד של אורה ראובן, גלריה P8, תל אביב יפו, 2008

 

דקל, טל, "קריאות מחודשות: מבט מגדרי על נשים יוצרות וטקסטים קדושים", מותר, מס' 15 (2007), עמ' 136-127.

 

דקל, טל, (מ)מוגדרות: אמנות והגות פמיניסטית, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד/קו אדום אמנות, 2011.

 

דקל, טל, נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי, תל אביב: רסלינג, 2013.

 

דקל, טל ושירלי בכר, "הקפיצה הקוונטית: אמנות פמיניסטית – מגל ראשון לגל שלישי", המדרשה, מס' 10 (2007), עמ' 152-127.

 

דקל, טל ואור תשובה (אוצרות), מראות מקום: מבטים על מגדר והגירה, קטלוג תערוכה, באר שבע: גלריה  Red Line, 2015.

ה

 

הימן, מיכל, "נשים שוכבות: אמניות ישראליות בשנות ה-70", בתוך: גופי עצמי: אמנות בישראל, 1968-1978, עומר, מרדכי (עורך), תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 2008, 37-27.

 

הקר-אוריון דליה, "להיכן נעלמו הגמלים? מלחמת הנשים הבדואיות", הד המח"ר, מס' 27 (2003),

 עמ' 27-26.

 

הקר-אוריון דליה, "פורנוגרפיה ושקרים באמנות", הד המח"ר, מס' 32 (2006), עמ' 27-26.

 

הרשמן, דבי, "אלילות מקומיות: מאלות קדמוניות ועד אלילות בנות זמננו", במוזיאון, מס' 7 (1994), עמ' 21-20.

 

הרשמן, דבי, "החיפוש אחר דימוי האשה בתרבות מימי קדם ועד ימינו", ארבע על חמש: מדריך לאמנות, מס' 52 (1994), עמ' 9-8.

ז

 

זועבי, מנאר (אוצרת), באב אל-סר: אמניות מהמשולש – בין אמנות לקהילה, קטלוג תערוכה, חיפה: פרדס, 2009.  

ח

 

"חדר משלה: דיוקני נשים מאוסף מוזיאון ישראל", כאן: מציאות ישראלית באמנות, מס' 2 (2008), עמ' 21-16.

 

חינסקי, שרה, "רוקמות התחרה מבצלאל", תיאוריה וביקורת, מס' 11 (1997), עמ' 205-177.

 

חינסקי, שרה, מלכות ענווי הארץ, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד/קו אדום אמנות, 2015.  

 

חמד-אגבאריה, אפנאן, "אמנות כאמצעי טיפול רגשי בקרב אמהות שסובלות מדיכאון אחרי לידה בחברה הערבית בישראל", עבודת גמר לתואר שני, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 2013.

ט

 

טורנהים, יהודית, "הדמות הנשית בפסיפס מציפורי", מותר, מס' 4 (1996), עמ' 14-7.  

 

טייכר, אילנה (אוצרת), אמניות באמנות ישראל, קטלוג תערוכה, חיפה: מוזיאון חיפה והאגף לתרבות עיריית חיפה, 1998.

 

טל, מאיה, "תיאור מקרה של טיפול באומנות חזותית עם אישה העוסקת בזנות," טיפול באמנויות, מס' 1, מס' 2 (2011), עמ' 105-94.

 

טל-טנא, נורית (אוצרת), אי-מהות: תערוכה בנושא דיכאון אחרי לידה, קטלוג תערוכה, תל-אביב: גלריה גרשטיין, 2011 .

 

טננבאום, אילנה ועינת עמיר (אוצרות), מירוץ שליחות: ארבעה עשורים של פמיניזם באמנות הישראלית, קטלוג תערוכה, חיפה: מוזיאון חיפה לאמנות, 2007.

 

טרכטנברג, גרסיאלה, "בין מודרניזם למגדר באמנות ישראל 1970-1920: הסוציולוגיה של האמנות פוגשת את ההיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית", בתוך: איך אומרים Modernism בעברית?, היילבונר, עודד ומיכאל לוין (עורכים), תל-אביב: רסלינג, 2010, 153-99.  

י

 

יפה, נעמי (עורכת), נשים וגברים בראי המגדר: אמנות צעירה, חטיבה עליונה, דור העתיד, קטלוג תערוכה, ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, 2006.

כ

כהן, נעה לאה, "פרטים גרפיים: על קומיקס וידויי של נשים יהודיות", היסטוריה ותיאוריה, מס' 28 (2013). 

 

"כנס אקו-פמיניזם: נשים, אמנות וטבע – אמנות אקו פמיניסטית", כאן: מציאות ישראלית באמנות, מס'  2 (2008), עמ 59.

 

כנען-קדר, נורית (אוצרת), אל המעיין : הנערה והכד – דימוי מקומי ורב-תרבותי, קטלוג תערוכה, תל-אביב: מוזיאון ארץ-ישראל, 2013.

 

כספי, יובל ונמרוד רשף (אוצרים), אשת-חיל: גיבורות על בקומיקס ישראלי, באר שבע: מוזיאון הנגב, 2016.

כץ־פריימן, תמי (אוצרת), מטא־סקס 94: זהות, גוף ומיניות, קטלוג תערוכה, עין־חרוד: המשכן לאמנות ע"ש חיים אתר, 1994.

 

כץ-פרימן, תמי, אוברקרפט: אובססיה, דקורציה ויופי נשכני, קטלוג תערוכה, חיפה: הגלריה לאמנות – אוניברסיטת חיפה, 2003.

ל

 

לוריא, אילנה, "צבע נשי או קול אנושי (קטעים מתוך רב-שיח: בין פמיניזם לאמנות של נשים)", סטודיו, מס' 32 (1992), עמ' 9-8.

 

ליס, דבורה ודוד שפרבר (אוצרים), מטרוניתא: אמנות יהודית פמיניסטית, קטלוג תערוכה, עין-חרוד: משכן לאמנות, 2012.

מ

 

מאור, חיים (אוצר), צאינה וראינה: אמניות ישראליות מתבוננות בזהותן הדתית והמגדרית, קטלוג תערוכה, באר שבע : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לאמנויות, 2017.

מושינסקי, מורן, אמנות נשים בישראל בשנות ה-60 וה-70: פרויקט עיצוב תכשיטים, רמת גן: שנקר בית הספר גבוה להנדסה ולעיצוב, 2010.

 

מזור גולדברג, אפרת, "נשים בפרפורמנס", מחול עכשיו, מס' 22 (2012), עמ' 65-62.

 

מזר, עמיחי, "לוחיות-טין המתארות אלה הניצבת בחזית מקדש", קדמוניות: רבעון לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא, מס' 60 (1982), עמ' 115-113.

 

מלצר, גלעד ועינת עמיר (עורכים), פמיניזם ואמנות ישראלית, המדרשה, 10 (2007).

 

מנור, דליה, "ארוטיקה, אקזוטיקה והנשיות ה"טבעית": דמות האשה המזרחית ביצירתו של ראובן רובין", מותר 5, 1997, עמ' 112-103.

 

מנור, דליה, "ומה עם הגברים? הם ישאלו", סטודיו, מס' 12 (1990), עמ' 22-20.

 

מצא-למפל, גילה, "חיטוט בטבור וסוד בקופסה (נשים יוצרות את עצמן) ", נעמת: הירחון לאשה ולמשפחה (ינואר-פברואר 1995), עמ' 25-24.

 

מצקל, יהודית והדרה שפלן־קצב (אוצרות), הו – מאמא, יצוג האם באמנות ישראלית עכשווית, קטלוג תערוכה, רמת־גן: המוזיאון לאמנות ישראלית, 1997.

 

מרקוס, רות, (עורכת), נשים יוצרות בישראל 1920-1970, תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008.

 

מרקוס, רות, "מבוא: מקומן של נשים בתולדות האמנות הישראלית 1970-1920", בתוך: נשים יוצרות בישראל, 1970-1920, הנ"ל (עורכת), תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2008, עמ' 22-11. 

 

מרקוס, רות, "ציירות ופסלות – בשולי 'הסצנה' האמנותית", בתוך: נשים יוצרות בישראל, 1970-1920, הנ"ל (עורכת), תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2008, עמ' 98-47.

 

מרקוס, רות, "קליר יניב, האישה והציפור", קליר יניב – האישה וציפור הנפש, רטרוספקטיבה, מוזיאון ינקו-דאדא עין הוד, 2006.

 

מרקוס, רות, "הרקע הפראי של חגית שחל", ערב רב, 22.1.15

 

מרקוס, רות, "מדוע נשים מודרות מההיסטוריה של האמנות הישראלית", ערב רב, 8.8.15.

 

מרקוס, רות ורות חינסקי, הסיפור שלה, קטלוג תערוכה, תל אביב: בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי, תל אביב, 2016.

"משולש שיקאגו: אמנות נשים עכשיו: מחווה לסעודת הערב החגיגית של ג'ודי שיקאגו (1978-1974)", כאן: מציאות ישראלית באמנות, מס' 30 (2014), עמ' 13-12.

משעל, יונתן, "אני לא ניצבת מול הקנבס הלבן, אלא בתוך חלל לבן", ראיון עם אורה ראובן, ערב-רב, 29.07.17

נ

נאסרה, מחאג’נה, "אמניות מאזור וואדי ערה: מפעלן האמנותי כמשקף תפישות חברתיות ואישיות",  עבודת גמר לתואר שני, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב 2003.

 

נלסון, נירית וחגי שגב (אוצרים), מין אני: גוני הזהות המינית, קטלוג תערוכה, ירושלים: בית האמנים, 1995.

 

"נשים אמניות – רגע לפני, רגע אחרי", סטודיו, מס' 66 (1995), עמ' 14.

ס

 

‫סבג, אבי (אוצר), תצלומי נשים: 1940-1980/בוריס כרמי, קטלוג תערוכה, תל-אביב: מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, 2006.

 

סגל, רותי (אוצרת), היי בובה: נשיות בראייה עכשווית, קטלוג תערוכה, תל-אביב: חמו"ל, 2010.

 

סלהוב, שבא, מסות על אמנות ויהדות, תל אביב: רסלינג, 2017.

‫סלמה-אורתר, אילנה (אוצרת), מחילות/מכילות: הבית, קטלוג תערוכה, תל-אביב: זהזהזה – גלריה לאדריכלות, 2008.  

 

סלע, רונה, "בעקבות צלמות עלומות, על צלמות מתקופת הצילום הציוני – משנות ה־30 עד שנות ה־60," סטודיו כתב עת לאמנות, מס' 113 (מאי 2000), עמ' 34־44.

 

סלע, רונה, "צלמות במרחב הפרטי/צלמות במרחב הציבורי", בתוך: נשים יוצרות בישראל, 1970-1920, מרקוס, רות, (עורכת), תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008, עמ' 138-99.  

 

סמירה, רז (אוצרת), מעשה באשה וחלוק: טבילת נשים מתגיירות, קטלוג תערוכה, ‫תל אביב: חלפי הוצאת לספרי אמנות, 2011.

 

סמל, גלית (אוצרת), מלכה ענבל, ואני רק רציתי לפסוע, קטלוג תערוכה, תל אביב: בית
האמנים, 2021.

 

סמל, גלית (אוצרת), רחלי טאובר, קו התפר, קטלוג תערוכה, תל אביב: גלריה משרד בתל אביב, 2020.

 

סמל, גלית (אוצרת), רובי בת ארנון, tête-à-tête, קטלוג תערוכה, תל אביב: בית האמנים, 2018.

 

סמל, גלית (אוצרת), נירית לבב, מהבטן, קטלוג תערוכה, מחסן 2, נמל יפו, 2017.

 

סמל, גלית (אוצרת), ורוניק ענבר, סדק, קטלוג תערוכה, תל אביב: בית האמנים, 2008.

 

סמל, גלית, ״לא בובה של אף אחד״ , כתב-העת תו+, גיליון 6 (סתיו 2005): 102-90.

 

סמל, גלית (אוצרת), ״לא בובה של אף אחד״, קטלוג תערוכה, פורום המוזיאונים לאמנות, תערוכה נודדת: מוזיאון בת-ים לאמנות, מוזיאון ינקו-דאדא עין הוד, הגלריה העירונית כפר-סבא, הגלריה העירונית לאמנות רחובות, 2006-2005.

 

סמל-שטדלר, גלית, ״דימוי האשה ככלי-קיבול באמנות הסוריאליסטית״, עבודת גמר לתואר שני, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 2003.

ע

 

עלון, קציעה, "בלי נעליים: הרהור על אמנות נשית מזרחית בישראל 2014", בתוך: מחשבות על נעליים: המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בשיתוף המחלקה לצורפות ואופנה בצלאל, ונטורה, גל, ברטל, אורי ועינת לידר (עורכים), ירושלים: בצלאל; תל אביב: רסלינג, 2014, עמ' 223-206.

 

עלון, קציעה ושולה קשת, "קריאה מזרחית – נשים משנות", הכיוון מזרח: כתב-עת לתרבות וספרות, מס' 5 (2002), עמ' 96-79.

 

עלון, קציעה ושולה קשת (אוצרות), שוברות קירות: אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל, קטלוג תערוכה,  תל-אביב: אחותי – למען נשים בישראל הוצאה לאור, 2013.

 

עפרת, גדעון, "צאו־נא צאו־נא חיילים וראו נא בנות המושבה – על נשים אמניות", ציור ופיסול: כתב עת לאמנות פלסטית, מס' 18 (1979), עמ' 23-18.

 

עפרת, גדעון, "בתולות-ציון החסודות: פרקים בזהותה הנשית של האמנות הישראלית", מאזניים, מס' 74 (2) (נובמבר 1999), עמ' 14-10.

 

עפרת, גדעון, "דמות האם באמנות הישראלית: רחל, שרה, הגר", בתוך: אמהות: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, פרוני, אמיליה (עורכת), ירושלים: מכון ון ליר בירושלים; הקיבוץ המאוחד, תשס"ט, עמ' 164-152.

פ  

 

פופובסקי, מיכל, "נשים על 'נשים' של מנשה קדישמן: שיחה עם גליה יהב על התערוכה של מנשה קדישמן", סטודיו, מס' 135 (2002), עמ' 47-40.

 

פיכמן, אורנה, אישה פנים רבות לה, קטלוג תערוכה, רעננה: אגף תרבות, נוער ופנאי – עיריית רעננה, 2015.

פיכמן, אורנה, מלאכת נשים, קטלוג תערוכה, רעננה: אגף תרבות, נוער ופנאי – עיריית רעננה, 2016.

 

פרסיאדו, מור "השפעת הפמיניזם וחקר המגדר על אמנות נשים בנושא השואה באירופה (1949-1939), בישראל ובארצות הברית (2010-1970): 'פרויקט שואה – מחושך לאור' של ג'ודי שיקאגו כמקרה מבחן וכבסיס לניתוח יצירות של אמניות אחרות", עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, 2013.

 

פרסיאדו, מור ולאה פיש (אוצרות), אימהות בצל השואה בראי האמנות הנשית, קטלוג תערוכה, רמת גן: גלריית מרכז ליבר לתערוכות, אוניברסיטת בר-אילן, 2014.

 

פרסיאדו, מור, "לעולם אל תאמרי שאת לא רעבה": דימויים של התמודדות עם רעב בשואה כביטוי לעוני, אידיאולוגיה פמיניסטית וזיכרון בין דורי ביצירת נשים עכשווית," מותר: כתב העת של הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל-אביב, מס' 23-22, 2015, עמ' 110-97.   

"פתיחת התערוכה: נשים בירושלים החדשה - שוברות תקרת הזכוכית בירושלים של המאה הקודמת",  פרלמנט נשים: במה לפוליטיקה מזוית אחרת, (אוקטובר-דצמבר 2008), עמ' 81-80.

 

ציירי הארץ מציירים את חנה רובינא: תערוכה בשנת המאה להולדתה, קטלוג תערוכה, חמו"ל, 1998.

ק

 

קדיש, ליאור, "הגיונות יצירתיים: עולמן של אמניות ערביות-פלסטיניות אזרחיות ישראל", עבודת גמר לתואר שני, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 2010.

 

קובלינר, עינב, "מאמינות באמנות: חינוך לאמנות במכללות דתיות בישראל", עבודת גמר לתואר שני, המכללה האקדמית בית ברל, כפר סבא: בית הספר לאמנות – המדרשה, 2012 .

קורש אוולין ורקס וייל, "דיוקן-עצמי ותפיסה עצמית של נשים אמניות", ארבע על חמש: מדריך לאמנות, מס' 71 (1995), עמ' 37-34.

 

קשת, שולה, "שדה עדתי: תיק אמניות מזרחיות", תיאוריה וביקורת, מס' 26 (2005), עמ' 240-235.

ר

 

ראב"ד, נוגה (אוצרת), אשת חיל מי ימצא: דימויי נשים לוחמות בשנות הקמת המדינה, קטלוג תערוכה, באר שבע: מוזיאון הנגב לאמנות, 2008.

 

ראובן, אורה, "המגדר הרביעי", קטלוג תערוכה: רוך וקושי - הגיל השלישי המגדר הרביעי, זקנה באמנות עכשווית, עמ' 8 , P8 GALLERY ,2014 

 

רוזן, יוחאי, "דיוקן עצמי (17): אורה ראובן", ציורי אור, בלוג על צילום ישראלי ובכלל, 2013

 

רון, זיוה, "נשים יוצרות – נוסח ישראל, סקירת תערוכות של אמניות מרץ-אפריל 81", עתון 77: לספרות ולתרבות, מס' 27-26 (1981), עמ' 57.

 

רז, מיטל, "למי קראת דודה", טיים אאוט, מדור אמנות, 2017

 

רינר-רוטלינגר, רינה, "אמנות נשים כעבודת קודש", פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך, מס' 49 (2010), עמ' 90-84.

 

רכטר, אסנת, "אריאלה אזולאי, שרה בריטברג-סמל וגליה בר-אור – שלוש נשים אוצרות באמנות הישראלית משנות השמונים ועד היום", המדרשה, מס' 10 (2007), עמ' 121-89.

 

רפאל, שגיא "שגיא רפאל ואורה ראובן - שיחה, קיץ 2009", קטלוג תערוכת יחיד - את וגברים עירומים, 2010

ש

 

שלגי, גיל, "נשים באמנות הישראלית 1990", עולם האומנות, מס' 31 (1990), עמ' 8.

 

שמשי, ציונה, "אין אמנות נשים. יש רק אמנות", נעמת: הירחון לאשה ולמשפחה (יוני-יולי 1985), עמ'

47-44.

 

שניר, שרון, "ביטויי קירבה ואינדיווידואליות בציורים משותפים של בני זוג", עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 2006.

 

שפלן קצב, הדרה, "המפגש בין הסובייקט האימהי והמסמן החזותי באמנות ישראלית עכשווית", חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב, 2008.

 

שפרבר, דוד, "הנשים המפללות לעצמן: עזרת הנשים באשכנז בראי האמנות היהודית", בתוך: להיות אשה יהודייה: דברי הכנס הבינלאומי השני "אשה ויהדותה", שילה, מרגלית (עורכת), ירושלים: קולך: פורום נשים דתיות, 2001, עמ' 378-361.

 

שפרבר, דוד (אוצר), הנשים המפללות לעצמן: תפילת נשים ועולמן התרבותי בראי האמנות היהודית, קטלוג תערוכה, ירושלים: אורחות, 2002.

 

שפרבר, דוד, "אך בכי האם יחי לעולמים: הופעתה של שרה בסצנת העקידה באמנות הישראלית," עקדת יצחק לזרעו: מבט בעין ישראלית, רוזנסון, ישראל ובני לאו (עורכים), ירושלים: הקרן להנצחת יצחק הירשברג הי"ד, 2003, עמ' 253-241.

 

שפרבר, דוד, "אוהל משלה: אמנות פמיניסטית-יהודית בישראל," בתוך: להיות אשה יהודייה: דברי הכנס הבינלאומי הרביעי "אשה ויהדותה", 2006, כהן, טובה (עורכת), ירושלים: קולך: פורום נשים דתיות 2007, עמ' 395-383.

 

שפרבר, דוד, "ליפסטיק על ספר תורה", בתוך: זימון: אמנות יהודית פמיניסטית, קטלוג תערוכה, ליס, דבורה (אוצרת), עין חרוד: משכן לאמנות עין חרוד, 2010, עמ' 16-11.

 

שפרבר, דוד, "אמנות נשים", מעמקים: כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות, מס' 45 (2011).

 

שפרבר, דוד, "'הבזות': נידה, טומאה וטהרה באמנות יהודית פמיניסטית", היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים, כתב-עת מקוון, בצלאל: המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, מס' 22 (אוקטובר 2011). 

 

שפרבר, דוד, "אמנות יהודית-פמיניסטית במרחב הדתי", מגדר: כתב עת אקדמי למגדר ופמיניזם, 1, (2012). 

 

שפרבר, דוד, "אמנות נשים במרחב הדתי בישראל", עמודים: ביטאון הקיבוץ הדתי, מס' 753 (טבת-שבט, תשע"ב), עמ' 49-48.

 

שפרבר,דוד, "אין כניסה ל'אחרים': על מוקדי הכוח וההדרה בשדה האמנות", ארץ אחרת, 57 (יוני-יולי, 2010), עמ' 26-20.

 

שפרבר, דוד, "אמנות פמיניסטית במרחב המסורתי והדתי", מטרוניתא: אמנות יהודית פמיניסטית, קטלוג תערוכה, ליס, דבורה ודוד שפרבר (אוצרים), עין חרוד: משכן לאמנות עין חרוד, 2012, עמ' 86-69.

 

שפרבר, דוד, 'המוקצה': נידה טומאה וטהרה באמנות יהודית פמיניסטית", מטרוניתא: אמנות יהודית פמיניסטית, קטלוג תערוכה, ליס, דבורה ודוד שפרבר (אוצרים), עין חרוד: משכן לאמנות עין חרוד, 2012,  עמ' 110-87.

 

שפרבר,דוד,  "החופה במקורות ההלכה והאמנות", בתוך: דניאל שפרבר, מנהגי ישראל, חלק ד', ירושלים תשנ"ה, פרק ט"ז, עמ' ע"ח-קל"ו.

 

שפרבר,דוד,  "הנשים המפללות לעצמן: עזרת הנשים באשכנז בראי האמנות היהודית", בתוך: להיות אשה יהודייה: דברי הכנס הבינלאומי השני "אשה ויהדותה" (עורכת: מרגלית שילה), ירושלים:  קולך: פורום נשים דתיות, 2001, עמ'  378-361. 
 

שפרבר,דוד,  "'מלבושי פיוס':  יחסי יהדות-אסלם בעבודותיה של  אנדי ארנוביץ", דברים: כתב העת של מכללת אורנים, 6 (2013), במרשתת.

 

שפרבר,דוד,"מנהגי חופה באמנות היהודית", רימונים: כתב עת של האגודה לאמנות יהודית, 6-7 (תשנ"ט) עמ' 50-68.

שפרבר,דוד , "יחסי יהדות-אסלם ביצירתן של שלוש אמניות דתיות", זהויות: כתב עת לתרבות ולזהות יהודית, מכון ון ליר,  ירושלים, 4 (2013), עמ' 121-91.

 

שפרבר,דוד   "מונטאז' אסור' והשיבה מציון: הטרילוגיה הפולנית של יעל ברתנא", סליל: האוני' העברית, ירושלים, 8 (2014), עמ' 118-76, במרשתת. 

 

שפרבר,דוד, "שטיחים ורעלות – שימוש מודע במבט", פאטמה אבו רומי: ספור אישי (קטלוג תערוכה), הגלריה לאמנות באום אל פאחם, 2012, עמ' 22-13.

 

שפרבר ,דוד, New York/New Work ": אמנות יהודית עכשווית מניו-יורק", New York/New Work: אמנות יהודית עכשווית מניו-יורק (קטלוג התערוכה),  הביאנלה של ירושלים לאמנות יהודית, מכון ון ליר, ירושלים, בניין פולונסקי ומשכן לאמנות, עין חרוד,  2015, עמ' 40-25.

 

שפרבר,דוד, עורך: ספר הצהרות אמן:  New York/New Work: אמנות יהודית עכשווית מניו-יורק (,  הביאנלה של ירושלים לאמנות יהודית, מכון ון ליר, ירושלים, בניין פולונסקי ומשכן לאמנות, עין חרוד,  2015. 

  •  .

שפרבר, דוד וענת חן (אוצרים), אך בכי האם יחי לעולמים: הופעתה של שרה בסצינת העקדה באמנות הישראלית, קטלוג תערוכה, רמת גן: מרכז ליבר לתערוכות, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן, 2003.  

 

ששון-לוי, אורנה, זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006.

 

שרון, מרים, "אמנות נשים", נוגה, מס' 1 (1980), עמ' 9-6.

 

שריף, שריף מ', "תיאורי נשים בציורי התקרות מסוף התקופה העותמאנית בנצרת", מותר, מס' 5 (1997), עמ' 118-113.

ת

 

תערוכת האישה היוצרת, קטלוג תערוכה, ירושלים: אגודת הציירים והפסלים בישראל, 1980.

 

תדהר, חוה ומירי גל-עזר, "פרדוקס השוויון: תפיסות של אמונה בשוויון בצד הבניה מגדרית בשדה האמנות", פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך, מס' 49 (2010), עמ' 38-37.

 

תערוכת נשים בישראל: תל אביב, בית המלין 26.10.60-5.11.60, קטלוג תערוכה, תל אביב: מועצת הפועלות, 1960.

A-B

A Collection of Original Drawings of the Working Women’s Movement in Israel, New York: Pioneer Women, 1954.

 

Bohm-Duchen, Monica and Vera Grodzinski (eds.), Gender, Religion and Ethnicity: Jewish Women in Visual Culture, London: University of East London, School of Architects, Art & Design, 1996.

 

Breitberg-Semel, Sarah, "Women’s Art in Israel", Ariel, vol. 49, (1979), pp. 50-68.

D-H

 

Dekel, Tal, "Art and Struggle: Ethiopian-Israeli Women Artists", The International Journal of the Arts in Society, vol. 3, issue 5 (1999), pp. 43-52.

 

Dekel, Tal, "From Fist-Wave to Third-Wave Feminist Art in Israel: A Quantum Leap", Israel Studies Journal, vol. 16, no. 1 (1996), pp. 149-178.

 

Dekel, Tal, "Feminist art Hitting the Shores of Israel: Three Case Studies in Impossible Times", Frontiers - A Journal of Women Studies, vol. 33, no. 2 (2012), pp. 111-128.

 

Dekel, Tal, "At (art)work Value: Gendered Aspects of Income and Livelihood", Hagar – Studies in Culture, Polity and Identities, vol. 11, no. 2 (2013), pp. 83-104.

 

Dekel, Tal, "Braking the Pattern and Creating New Paths – Feminist Mizrahi Women Artists in Israel," Revista de História da Arte, vol. 12, 2015, pp. 93-105.

Dekel, Tal, "In Search of Transnational Jewish Art – Immigrant Artists in Israel", Modern Jewish Studies Journal, vol. 15, no. 1, 2016, pp. 109-130.

Dekel, Tal, "Welcome Home? Immigrant Artists in Israel and Questions of Citizenship and Cultural Belonging," Third Text – Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture, vol. 29, no. 4-5, pp. 310-325.

Dekel, Tal, Transnational Identities: Women, Art, and Migration in Contemporary Israel,  Detroit: Wayne State University Press, 2016.

Guilat, Yael, "Between Lulu and Pnina: The Yemenite Woman, Her Jewelry, and Her Embroidery in the New Hebrew Culture", Nashim, 11 (Spring 2006), pp. 198-223.

 

Guilat, Yael, "Motherhood and Nation: The Voice of Women Artists in Israel’s Bereavement and Memorial Discourse", Journal of Israeli History, vol. 31, no. 2, (2012), pp. 283-318. 

 

Guilat, Yael, "The 'Other leadership': Women and Power on the Israeli Art Field since the 1980's to the Present", paper presented AIS 31 Annual Conference, June 2014. 

 

Huss, Ephrat, "Art as a Speech Act for Marginalized Bedouin Women", Ph.D dissertation, Beer-Sheva: Ben-Gurion University of the Negev, 2006.

J-L

 

Jam'iyyat Mukhayyam Kalandiya al-Ta'awuniyyah al-Nisa'iyyah, A Market Study of Traditional Palestinian Embroideries and Quilting Products: Summary, Jerusalem: Kalandia Camp Women's Handicraft Cooperative, 2000.

 

Katz-Freiman, Tami, "'Bad girls' – The Israeli Version: Contemporary Women Artists in Israel", in Jewish Feminism in Israel: Some Contemporary Perspectives, Misra, Kalpana and Melanie S. Rich (eds.), Hanover, NH: University Press of New England, Brandeis University Press, 2003, pp. 141-171.

 

Katz-Freiman, Tami (curator), Boyscraft, exhibition catalog, Haifa: Haifa Museum, 2008.

 

Landau, Paul, Art and Women Artists in Israel, Tel Aviv: Sefer Press, 1949.

 

Levinger, Esther, "Women and War Memorials in Israel", Woman's Art Journal, vol. 16, no. 1, (Spring/Summer 1995), pp. 40-46.

M-P

 

Mahagna, Nassera (Aida Nasrallah), "The Representation of the Female Body in the Performances and Arts of Palestinian Women in Israel from 1998 to 2010", Ph.D dissertation, Tel-Aviv: Tel-Aviv University, 2011.

 

Markus, Ruth, "Artists: Yishuv and Israel, 1920 – 1970", Jewish Women, A Comprehensive Historical Encyclopedia, E. Hayman and Dalia Ofer, Jerusalem: Shalvi Publishing Ltd., 2006.(DVD). 

 

Presiado, Mor, "'These Threads Capture Shadows': Sewing and Embroidery in Holocaust Art Works of Contemporary Jewish Women Artists", Ars Judaica, no. 8, (2012), pp. 99-118. 

 

Presiado, Mor, "Reconstructing Life Stories of Holocaust Survivors through Art: The Case of Esther Nisenthal Krinitz and Ilana Ravek," Journal of Modern Jewish Studies, vol. 15, no. 2, 2016, pp. 246-266.

Presiado, Mor, “A New Perspective on Holocaust Art: Women’s Artistic Expression of the Female Holocaust Experience (1939–1949),” Holocaust Studies: A Journal of Culture and   History, vol. 22, no. 4, pp. 417-446. 

S-W

Sevilla, Sadeh, N., "Divine Love: The Reception of Leda and the Swan Myth in Works by Jewish and Arab Israeli Artists – Contexts and Meanings", Journal of Arts and Humanities, vol. 3, no. 8, (September 2014), pp. 51-64. 

 

Stein, Nadia, Wizo's Handicrafts Training and Home Industries, Tel Aviv: Wizo Publicity Department, 1945.

 

Sperber,David,    "'Hosting Culture': The Relationship between Judaism and Islam in the Works of Three Israeli Religious Female Artists", Studies in Visual Arts and Communication – an international journal (2014) 1(1). On-Line, pp. 1-41.  

 

Sperber,David , "Body and Sexuality in the Work of Modern Orthodox Women Artists in Israel", Journal of Culture and Religion 1-2 (2015) pp. 17-39. 

 

Sperber,David, •    "The Vagina and De Facto Feminism in the Artwork of Na`ama  Snitkoff-Lotan" ,Journal of Middle East Women’s Studies  13.1 (2017) (forthcoming).
 

Turnowsky-Pinner, Margaret, Women Pioneers of Handicrafts, Tel Aviv, 1944.

 

Turnowsky-Pinner, Margaret, Training in Handicrafts, Tel Aviv, 1945.

 

Wilbush, Zohar, "Women’s Handicrafts in Jerusalem", Israel Museum Journal, no. 1 (1982), pp. 51-54.

ארכיונים

בית ציפר, ארכיון לאמנות ישראלית
מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז התיעוד לאמנות ישראלית, מוזיאון תל־אביב
עיזבון הדסה קלווארי – קיבוץ הגושרים

bottom of page