top of page

קולות

קוראים

דימוי: אביבית בלס ברנס, סירה, (פרט) 2011, טכניקה מעורבת על בד, 200X180. צילום: אברהם חי

קולות קוראים עדכניים

symbol-logo-trans.png

שמיכת טלאים ששולחת אנרגיה של אהבה (נשית)

symbol-logo-trans.png

תכנית

הרזידנסי הקבוצתית
 

2023 Air Givat Haviva

symbol-logo-trans.png

אמנית מצטיינת

2023

ע״ש בקי דקל

symbol-logo-trans.png

מאמר מחקרי מצטיין

2023
ע״ש דורית פלדמן

קול קורא - חגיגת ספרי מחקר 2022 - סופי .png
בקי-דקל-2022.png
קול קורא לתערוכה מבוססת מחקר. העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר 2021..png
symbol-logo-trans.png

אמנית מצטיינת

2024

ע״ש בקי דקל

bottom of page