top of page

העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל גאה לקחת חלק במימון קטלוגים ויצירת שיתופי פעולה לתערכות ויוזמות, המקדמות אמניות, יוצרות ותכנים העוסקים בנשים, מגדר ונשיות. כיוון שקידום אמניות הפועלות בישראל הינו חלק בלתי נפרד מפעילות העמותה, נתינת חסות לתערוכות המתקיימות ברחבי הארץ הינה חלק גדול מהאופן שבו העמותה רואה לנכון לקדם את אותן האמניות, האוצרות וכל מי שלוקחת חלק בדבר.