top of page

עזר למחקר

academiv-research-01.png

העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל מסייעת במחקר שדה האמנות מפרספקטיבה של נשים ומגדר בישראל, דרך יצירת כנסים העוסקים בתחומים אלה, תיעוד ואיגוד מקורות בעברית ובאנגלית. וכן, מאמרים אונליין הרלוונטים למחקר אודות נשים ומגדר באמנויות. כחלק מהאג׳נדה של העמותה, מחקר אודות נושאים חשובים אלה הוא קריטי כיוון שהוא מציב את אמניות, בטווח של מגדרים שונים, לאומים שונים ותרבויות שונות, כחלק ממחקר האקדמי הגדול והחשוב של האמנות ונותן לו תוקף ובמה.

תיעוד

documentation-01.png

העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל לקחה על עצמה את משימה התיעוד בכל הנוגע לאמניות שפעלו ופועלות בישראל, גם מבחינת יצירת רשימות שמיות שינכיחו את קיומן של אותן אמניות, וגם בעזרה למציאת חומרים רלוונטיים וביוגרפיים על אותן האמניות. למעשה, פעולת התיעוד של העמותה מוכיחה כי התחושה הרווחת שמספר האמניות בעבר היה קטן ומועט יחסית אינה נכונה, וכי לפנינו קהילת אמניות בעבר ובהווה גדולה ומגוונת שניתן להנות מפרי יצירתה.

bottom of page