top of page

תיעוד

documentation-01.png

העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל לקחה על עצמה את משימה התיעוד בכל הנוגע לאמניות שפעלו ופועלות בישראל, גם מבחינת יצירת רשימות שמיות שינכיחו את קיומן של אותן אמניות, וגם בעזרה למציאת חומרים רלוונטיים וביוגרפיים על אותן האמניות. למעשה, פעולת התיעוד של העמותה מוכיחה כי התחושה הרווחת שמספר האמניות בעבר היה קטן ומועט יחסית אינה נכונה, וכי לפנינו קהילת אמניות בעבר ובהווה גדולה ומגוונת שניתן להנות מפרי יצירתה.

bottom of page