top of page

אביבית בלס ברנס

דצמבר 2016

גוף העבודה שלי מתחלק לסדרות, כל סדרה מטפלת ברעיון מסוים דרך דימויים חזותיים ומילוליים המאפיינים אותו.  הדימויים המופיעים בעבודות לקוחים מתחום הטבע והמדעים, ומתחום הספרות והאמנות. הם מומחשים בצורתם הסמלית ביותר, כדימויים רעיוניים שנטבעו בצורה ובחומר.דרך עבודה עם חומרים שונים, במעין 'מטבח' או 'מעבדה' פרטיים אני יוצרת תרכובות ייחודיות של חומריות שדרכה אני יכולה לבטא עומק, מרחק/קרבה, אור וצל, נפחיות ונוכחות של דימוי. בחומריות זו, העבה, המחוספסת/חולית, קרומית/קשה, הציור נרשם, נחתך, נחרץ/נחלץ, נקרע, נדבק, מוטבע ונחתם..

חורטים

חורטים

2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 120/80 ס"מ

קווים מס. 5

קווים מס. 5

2011, טכניקה מעורבת על נייר,70/50 ס"מ

כל המרסל שבעולם

כל המרסל שבעולם

2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 120/160 ס"מ

עוד ועוד

עוד ועוד

2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 90/90 ס"מ

ועוד

ועוד

2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 90/90 ס"מ

התגלמות מס.2

התגלמות מס.2

2016, שמן וטכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160/120 ס"מ

הפרדה מקומית

הפרדה מקומית

2015-2016, טכניקה מעורבת על ?בד, 80/90 ס"מ

הסתעפות מס. 5

הסתעפות מס. 5

2011, טכניקה מעורבת על נייר, 28/22 ס"מ

הפרעה בהמשכיות

הפרעה בהמשכיות

2015-2016, טכניקה מעורבת על בד,140/140 ס"מ

הסתעפות מס. 3

הסתעפות מס. 3

2011, טכניקה מעורבת על נייר, 28/22 ס"מ

bottom of page