top of page

אמנית מצטיינת

חוה ראוכר

אמירה זיאן.jpg

האמנית חוה ראוכר היא הזוכה בפרס בקי דקל לאמנית מצטיינת לשנת 2023. ראוכר נבחרה פה אחד על ידי ועדת השיפוט לפרס – שכללה את אירנה גורדון, דגה פדר, זיוי ברמן, חנאן אבו חוסיין, עאידה נסראללה, עידית עמיחי, קציעה עלון, תומר ספיר – בזכות היותה מודל לאמנית פמיניסטית שבמחויבות רבת שנים שמה דגש על סוגיות של מגדר ופמיניזם, ופועלת בנושאים אלו בעקביות, באומץ ובנתיב עצמאי, בצורה שאיננה יודעת פשרות. בנוסף הוחלט להעניק פרסי הצטיינות לאמניות אריאן ליטמן ושרון גלזברג.
בנימוקי הזכייה מסרו חברות וחבר הוועדה הבוחרת:
ראוכר מהווה מודל לאמנית אקטיביסטית ולוחמת, אשר פועלת בנחישות, באומץ לב ולאורך זמן, וכך פילסה לה נתיב בעל קול צלול ועקבי בעולם האמנות הישראלי.
ראוכר הציבה את המאבק לנִראות הגוף הנשי המבוגר בפרהסיה הציבורית בראש סדר העדיפויות האמנותי שאותו כוננה. בכך היא אִתגרה רפרטואר דכאני ומקובע של תפיסות מגדריות וגילניות. ראוכר ציירה את עצמה, את חברותיה, את חבריה – בעירום מלא, ללא בושה וללא ייפוי. ועם זאת, הגוף הזקן שאותו היא מתארת, על שלל מופעיו, מזדהר ביצירותיה במלוא עוזו. עמדה פמיניסטית זו הקדימה את המקובל בשדה האמנות בישראל.
המאבק האמנותי בדפוסי נִראות המשועבדים למיתוס היופי ולתפיסות גילניות, מאבק שלראוכר יש זכויות רבות בהעלאתו אל סדר היום הציבורי, הוא מרכזי כיום בשיח ובעולם האמנות הישראלי, ולא מעט בזכות פועלה. הוא ראוי לכל שבח ובמידה לא מבוטל הוא מזוהה עם אמנית זו.
תערוכותיה של ראוכר, שאותם העלתה בעקביות לאורך שנים רבות, זכו לטקסטים פרשניים-ביקורתיים, כך שמרחב הדעת האסתטי אותו יצרה זכה גם להדהודים טקסטואליים תרבותיים מרובים והיא אמנית אשר השפיעה על דורות של אמניות ואמנים צעירים ממנה שפועלים כיום בשדה האמנות, כמו גם על שדה השיח הביקורתי של אוצרוּת ומחקר של האמנות בישראל.
בזכות היותה אמנית אמיצה, מרהיבה ורבת השפעה, החליטו חברות וחבר וועדת השיפוט, פה אחד, להעניק לה את פרס בקי לשנת 2023.

חוה ראוכר

bottom of page