top of page

אמנית מצטיינת

חנאן אבו חוסיין

אמירה זיאן.jpg

הפרס על שם בקי דקל מוענק לחנאן אבו חוסיין בשל האיכות המצטברת של עבודתה המתמידה במשך כעשרים וחמש שנה, ובשל מכלול יצירתה המצטיין במקוריות, אומץ ויושרה אמנותית.

אבו חוסיין היא ילידת אום אל פאחם היוצרת ופועלת בירושלים. היא בוגרת המחלקה לאמנות בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים; היא בעלת תעודת הוראה והכשרת מורים לאמנות; וכן מוסמכת החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים. לצד עבודתה האמנותית הפורייה, היא גם עובדת בחינוך ובהוראה באקדמיות לאמנות. לאורך השנים הציגה אבו חוסיין תערוכות יחיד וגם השתתפה בתערוכות קבוצתיות רבות.

אף כי נקודת המוצא לעבודותיה היא החברה הערבית בישראל, מעמד האישה וחופש היצירה בה, תוך שהיא מתייחסת לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית, הרי שמכלול יצירתה מציג את המשותף לנשים ולאמניות נשים באשר הן – וניכר שיש ביצירתה הן ביקורת פוסטקולוניאלית, והן ביקורת פנים קהילתית.

הבחירה  של אבו חוסיין לעבוד עם חומרים מגוונים ובסוגי מדיה שונים מתעתעת ומשבשת תפישות סטראוטיפיות ביחס לאמנות שנשים יוצרות. השימוש  בחומרים רבים ומגוונים – פחם, בטון וברזל, המזוהה בתודעה עם עבודת גברים, לצד שימוש חתרני בחומרים המיוחסים לנשים ולמלאכות נשיות – טקסטיל וחומרי תפירה, כמו גם השימוש שהיא עושה בכל  סוגי המדיה האפשריים – ציור, פיסול,  וידאו,  מיצגים  ומיצבים מורכבים, הנם ביטוי לשניות שנולדה לתוכה, שניות  המחייבת שילוב, השלמה ומתח בין  ניגודים.

הפרס מוענק לחנאן אבו חוסיין על ההתמודדות המושכלת עם הפנים והחזיתות השונות שבחייה, ביצירתה ובעבודתה החינוכית, המניבה יצירות רבות עוצמה שיש בהן  מסר מגדרי-חברתי עמוק, החורג מעבר לאישי. בנוסף, חברות וחברי הוועדה הבוחרת של הפרס ציינו שהענקת הפרס לאמנית זו עולה בקנה אחד עם הערכים שמעמידה העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל ושאותם היא מקדמת בדרכים שונות. משום כל אלו הוענק הפרס לאמנית מצטיינת על שם בקי דקל לשנת 2019 לחנאן אבו חוסיין.

חנאן אבו חוסיין

bottom of page