סיגל מאור

מרץ 2020

מלאכי מלאכות

2015, קליעה מניירות תה, 70\100 ס"מ

מזבח

2012, אריגה משקיות פלסטיק, 70\100 ס"מ

כמסלסל בשערו

2013, סריגה משקיות פלסטיק, 70\135 ס"מ

כסא- מזבח

2013, טכניקה מעורבת, 60\110 ס"מ

כסא רחמים
חירות מן הלוחות

2018, טכניקה מעורבת, 60\80 ס"מ

אדמה

2013, אריגה משקיות פלסטיק וכפות דקל, 197\60 ס"מ

אדמה ל

2014, טכניקה מעורבת, 165\67 ס"מ

מעיינת

2019, טכניקה מעורבת, 50\40 ס"מ

אדם

2014, אריגה משקיות פלסטיק ורקמה, 210\110 ס"מ