שרית לילה האס

נובמבר 2018

ללא כותרת 4

ללא כותרת 4

רישום 22/20 ס"מ 2016

ללא כותרת 3

ללא כותרת 3

רישום 22/20 ס"מ 2016

ללא כותרת 2

ללא כותרת 2

רישום 22/20 ס"מ 2016

לילי

לילי

טכניקה מעורבת 80/80 ס"מ 2016

ללא כותרת 1

ללא כותרת 1

רישום 60/50 ס"מ 2017

אסתר מלכה

אסתר מלכה

טכניקה מעורבת 80/80 ס"מ 2016

קטי

קטי

טכניקה מעורבת 80/80 ס"מ 2016

ילדות

ילדות

טכניקה מעורבת 80/80 ס"מ 2016

אווה

אווה

טכניקה מעורבת 80/80 ס"מ 2016

מלכה

מלכה

טכניקה מעורבת 80/80 ס"מ 2016