top of page

דליה שגב

מתחבאים בין העצים


לרב אני עוסקת בנוף כמקור כח, השראה ואיזון נפשיים ורוחניים עבורי. אחר ה-7.10 המשכתי בהתעסקות בנוף מתוך החוויה הקשה של טראומה, חוסר אונים, הלם ואלם ביחס לזוועות המלחמה. הנוף הופף למרחב די כאותי.


סידרת "מתחבאים בין העצים" נוצרה מיד לאחר ארועי ה-7 באוקטובר שמן על קנווס. הסידרה היא טריפטיך בגודל כולל של 120X 40  סמ. ובה כל עבודה יכולה גם לעמוד בפני עצמה. טריפטיך מבטא יותר, מבחינתי, את תחושת הזמן העומד. בתוך האימה, כאילו הזמן לא זז: דקה ועוד דקה, ועוד שעה ועוד שעה ואין שינוי...עד לחילוץ אחרי המון זמן. זמן ארוך מדי. 

הטריפטיך היה נפוץ באמנות הנוצרית דתית עם נושא המאדיר את רוח האדם. לקחתי תבנית זו כהיפוך לנושא הטבח הנורא שהתרחש בפסטיבל ברעים -7.10 .שפלות האדם, הכאוס הטרור.


מתחבאים בין העצים 1 // אוקטובר 2023, שמן על קנווס, 30X40 סמ.מתחבאים בין העצים 2 // אוקטובר 2023, שמן על קנווס, 40X50 סמ.

מתחבאים בין העצים 3 // אוקטובר 20232, שמן על קנווס,30X40 סמ.מתחבאים בין העצים, טריפטיך // אוקטובר 2023, שמן על קנווס, 120X40 סמ.

Comments


bottom of page