top of page

פנינה גולדברג סונקין

חמניות

כשראיתי חמניות יפהפיות זרוקות ברחוב או בביתי כשהן במצבי קמילה, הן הדהדו אצלי את התחושה הנפשית שלי בתקופה הקשה והכואבת שאנחנו נתונים בה מאז ה-7.10.

צילמתי את הפרחים הגאים הזקופים האלה כשהם מוכי סבל, ובמצוקה אילמת. ואז בחרתי לצייר אותם מהצילומים בטכניקה ״רזה״, בצבעי מים על נייר בפורמטים לא גדולים.


חמניות 1 // צבעי מים על נייר, 29.7x42 ס״מ, פברואר 2024

חמניות 2 // צבעי מים על נייר, 29.7x42 ס״מ, מרץ 2024


חמניות 3 // צבעי מים על נייר, 29.7x42 ס״מ, פברואר 2024


חמניות 4 // צבעי מים על נייר, 29.7x42 ס״מ, פברואר 2024Comments


bottom of page