top of page

ענת יצחקי

אפריל 2019

לאתר האמנית

רואים  מכאן את הלונה פארק

שמן על קנבס, 45/35, 2018

לחם בשקית

שמן על קנבס, 30/40, 2017

יכולתי להיות רועת צאן

שמן על קנבס, 30/40, 2017

יכולתי להיות מתעמלת

אקריליק על קנבס, 130/90, 2017

התגלות 2

אקריליק על קרטון, 20/50, 2012

התגלות 1

אקריליק על קרטון, 50/20, 2012

התגלות 3

אקריליק על קרטון, 35/10, 2012

יכולתי להיות מוכרת פרחים

שמן על קנבס, 35/45, 2018

bottom of page